Algemene Voorwaarden Contract Bouwservice BV

Op al onze verrichtingen zijn de Algemene Voorwaarden van de NBBU van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op verzoek gaarne toe. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden te vinden en in te zien op de website van de NBBU, te weten www.nbbu.nl.

Contact

Bel ons voor meer informatie:

Tel. +31 (0)599 724 972